1. Avtalen

   

  Les gjennom våre kjøpsbetingelser for netthandel hos goat.no. Når du gjennomfører et kjøp aksepterer du våre kjøpsbetingelser og det inngås en bindende avtale mellom goat.no (G.O.A.T AS) og deg som kunde. Merk at kjøpsbetingelsene kan endres, og bør derfor leses hver gang man gjennomfører et kjøp hos Goat.no.

   

  1. Partene

   

  Selger:

  Firmanavn: G.O.A.T AS

  Org. nr: 927 53 4851 MVA

  Postadresse: Knut Askers vei 5, 1383 Asker

  Epost: info@goat.no

  Telefonnummer: +47 955 58 989

   

  Kjøper:

  Kjøper er den forbruker som foretar bestillingen, og betegnes i den følgende som kjøper/kjøperen.

   

  1. Pris

   

  Alle priser som er oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Det er ingen skjulte kostnader hos oss og prisen som oppgis ved kjøpsøyeblikket inkluderer merverdiavgift, fakturagebyr og fraktkostnader. De ulike elementene er spesifisert i kassen som produktkostnad, merverdiavgift og frakt. Vi tar forbehold om prisendringer og prisfeil på våre produkter. Merk at tilbud gjelder så langt lageret rekker og innenfor de tidsrammer som det informeres om i vår markedsføring.

   

  Vi tar forbehold om feil i vår lagerbeholdning. Dersom vi mangler noen av varene du har bestilt, vil vi sende varene vi har på lager og kreditere manglende vare(r), eventuelt slette bestillingen hvis vi ikke kan levere noen av varene.

   

  1. Avtaleinngåelse

   

  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt ut sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Eksempelvis dersom et produkt ikke har noen pris.

   

  1. Betaling

   

  Hos oss kan du velge mellom fem trygge og sikre betalingsmetoder.

   

  Kortbetaling – Benytter man kredittkort eller debetkort ved betaling, trekkes kjøpesummen på kortet samme dag som bestillingen blir gjort.

   

  PayPal Express – Betalt enkelt og raskt med din PayPal konto.

   

  Klarna Faktura med 30 dagers betalingsfrist – Velger du å betale med faktura mottar du faktura på mail når pakken sendes fra oss. Faktura forfaller i løpet av 30 dager.

   

  Klarna Delbetaling eller konto – Ligger som et eget valg i kassen. Faktura sendes til samme mailadresse som er lagt inn med bestillingen. Man må være fylt 18 år for å handle med Klarna faktura/delbetaling.

   

  Vipps – Vipps appen åpner seg på mobilen der du kan foreta betalingen.

   

  1. Leveringsmetoder

   

  Vi lagerfører alle varer og leverer innen 1-3 virkedager med Bring.

   

  Vi tilbyr 2 ulike fraktmetoder:  1. Pakke til hentested med Bring 69,–
  2. Pakke levert hjem med Bring kr 99,–

   

  Bestiller du for over kr 999,– får du fri frakt. Pakken sendes med rimeligste fraktmetode, enten med Pakke i postkassen eller Pakke til nærmeste hentested.

   

  1. Risikoen for varen

   

  Risikoen for varen går over på kjøper når hun, eller hennes representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Selgeren har ansvaret for varen frem til den er levert til kjøperen.

   

  1. Angrerett

   

  Hos Goat.no har du 14 dagers bytte-, retur- og angrerett på ubrukte varer. For å benytte deg av bytte-, retur- og angreretten er det viktig at du gir beskjed til oss innen 30 dager fra da du mottok varen. Om fristen er utgått vil varen(e) returneres direkte tilbake til kunden.

   

  Returfrakt betales av kunden. Vi har en fast fraktkostnad ved retur på 99kr. Merk at angreretten gjelder kun for forbruker og ikke bedriftskunder. Retur av større varer dekkes av kjøper, ta kontakt med oss på info@goat.no, så hjelper vi deg. Returkostnaden trekkes fra beløpet som refunderes.

   

  Merk at angreretten gjelder kun for forbruker og ikke bedriftskunder. Hvis du hever hele kjøpet vil du få tilbakebetalt varenes verdi ved kjøpstidspunktet, innen 14 dager etter at vi har mottatt og behandlet din retur. Du vil få en e-post når din retur er ferdigbehandlet. Har du betalt med kort vil beløpet tilbakeføres direkte til det samme kortet du benyttet ved kjøp.

   

  Hvis du skal returnere hele- eller deler av din ordre og har valgt faktura som betalingsmåte, kan du selv utsette forfallsdato kostnadsfritt på www.klarna.no. Om det ikke blir gjort, kan det påløpe purregebyr før din retur er mottatt og behandlet. Purregebyrer påløper kunden. Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på e-post: info@klarna.no Vi oppdaterer fakturaen så snart vi har behandlet din retur.

   

  Har du allerede betalt fakturaen din, vil Klarna ta kontakt med deg for å få ditt kontonummer slik at de får sørget for tilbakebetaling. For å få tilbakebetalt hele beløpet ved retur/angrerett, skal varen sendes tilbake i samme stand som da du mottok den. Det vil si i originalemballasje. Dersom originalemballasjen er ødelagt vil varen anses som brukt. Kansellering/endring på bestilling: Hos Goat.no kan du endre/kansellere bestilling fram til vi har sendt ut pakken.

   

  1. Levering og forsinkelse

   

  Rask levering er høyt prioritert hos oss. Vi gjør vårt aller beste for å levere så raskt som mulig til enhver tid. Leveringstid er normalt 1-3 virkedager. Vi gjør oppmerksom på at vi tar forbehold om forsinkelser i perioder med stor pågang hos goat.no eller Bring. Dersom din bestilling ikke har blitt levert innen den tid, har du som kunde rett til å heve kjøpet uten noen kostnad, dersom ikke annet er avtalt.

   

  Hvis du ikke har mottatt din pakke innen 5 uker, er du som kunde ansvarlig for å gi oss beskjed innen 5 uker etter din bestilling. Din bestilling vil anses som levert etter dette tidspunktet. Har du mottatt pakken din men mangler deler av ordren din er du som kunde pliktig til å gi oss beskjed umiddelbart etter at pakken er mottatt. Om vi ikke får beskjed vil hele din ordre ansees som mottatt.

   

  1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

   

  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

   

  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

   

  Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

   

  Retting eller omlevering:

   

  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

   

  Prisavslag:

   

  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

   

  Heving:

   

  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

   

  1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

   

  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

   

  Oppfyllelse

   

  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

   

  Heving

   

  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

   

  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

   

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

   

  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

   

  Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer, belaster selger kjøper med et gebyr, dvs retur- og ekspedisjonskostnader (kr 199,-). Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

   

  1. Garanti

   

  Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

   

  1. Personopplysninger

   

  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

   

  1. Konfliktløsning

   

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

   

  Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.